10 công việc ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều nhất

Một số công việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người hơn những công việc khác.

Trang Business Insider đã sử dụng dữ liệu của Bộ lao động Mỹ để xem xét mức độ tác động của các ngành nghề đến sức khỏe con người.

Kết quả được đưa ra dựa trên việc đánh giá một số yếu tố như: tiếp xúc với điều kiện độc hại; sự lây nhiễm bệnh tật; tiếp xúc với chất gây ô nhiễm; tiếp xúc với bức xạ; nguy cơ bị cắn, đốt và cháy bỏng; thời gian ngồi.

Các yếu tố này được chấm theo thang điểm từ 0-100, điểm số càng cao chứng tỏ nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe càng lớn.

Dưới đây là 10 công việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều nhất:

1. Nha sĩ, bác sĩ phẫu thuật nha khoa, và các trợ lý nha khoa

Tổng số điểm: 65,4

Công việc của họ: Kiểm tra, chẩn đoán, điều trị các bệnh liên quan đến răng và nướu.

Top ba rủi ro sức khỏe:

1. Tiếp xúc với chất gây ô nhiễm: 84

2. Sự lây nhiễm bệnh tật: 75

3. Thời gian ngồi: 67

2. Tiếp viên hàng không

Tổng số điểm: 62,3

Công việc của họ: Chào đón hành khách, kiểm tra vé, giải thích việc sử dụng các thiết bị an toàn, và phục vụ thức ăn hay đồ uống .

Top ba rủi ro sức khỏe :

1. Tiếp xúc với chất gây ô nhiễm: 88

2. Sự lây nhiễm bệnh tật: 77

3. Nguy cơ bị bỏng, cắt hoặc đốt: 69

3. Bác sĩ gây mê, y tá gây mê

Tổng số điểm: 62,3

Công việc của họ: Dùng thuốc gây mê hay thuốc an thần trong quá trình điều trị, giúp bệnh nhân trong việc khôi phục sau cơn mê .

Top ba rủi ro sức khỏe :

1. Sự lây nhiễm bệnh tật: 94

2. Tiếp xúc với chất gây ô nhiễm: 80

3. Tiếp xúc với bức xạ: 74

4. Nhân viên và bác sĩ thú y

Tổng số điểm: 60,3

Công việc của họ: Chẩn đoán, điều trị, hoặc nghiên cứu các bệnh liên quan đến động vật.

Top ba rủi ro sức khỏe :

1. Sự lây nhiễm bệnh tật: 81

2. Nguy cơ bị cắn, đốt: 75

3. Tiếp xúc với chất gây ô nhiễm: 74

5. Bác sĩ chuyên về chân

Tổng số điểm: 60,2

Công việc của họ: Chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến bàn chân con người .

Top ba rủi ro sức khỏe :

1. Sự lây nhiễm bệnh tật: 87

2. Tiếp xúc với bức xạ: 69

3. Tiếp xúc với chất gây ô nhiễm: 67

6. Thanh tra xuất nhập cảnh và hải quan

Tổng số điểm: 59,3

Công việc của họ: Kiểm tra, điều tra người và hàng hóa xuất ra hoặc nhập vào trong nước.

Top ba rủi ro sức khỏe :

1. Tiếp xúc với chất gây ô nhiễm:78

2. Sự lây nhiễm bệnh tật: 63

3. Tiếp xúc với bức xạ: 62

7. Chuyên gia về mô học

Tổng số điểm: 59,0

Công việc của họ: Kiểm tra mô, tế bào dưới kính hiển vi và từ đó chẩn đoán bệnh lý.

Top ba rủi ro sức khỏe :

1. Tiếp xúc với điều kiện độc hại: 88

2. Tiếp xúc với chất gây ô nhiễm: 76

3. Sự lây nhiễm bệnh tật: 75

8. Xử lý nước thải

Tổng số điểm: 58,2

Công việc của họ: Vận hành, kiểm soát toàn bộ quá trình hoặc hệ thống máy móc để xử lý nước thải.

Top ba rủi ro sức khỏe:

1. Tiếp xúc với chất gây ô nhiễm: 97

2. Tiếp xúc với điều kiện độc hại: 80

3. Nguy cơ bị bỏng, cắn hoặc đốt: 74

9. Kỹ sư vận hành lò hơi

Tổng số điểm: 57,7

Công việc của họ: Vận hành, duy trì động cơ tĩnh, lò hơi hoặc các thiết bị cơ khí khác để cung cấp điện, nước, hơi... cho các tòa nhà hoặc quy trình công nghiệp.

Top ba rủi ro sức khỏe:

1. Tiếp xúc với chất gây ô nhiễm: 99

2. Tiếp xúc với điều kiện độc hại: 89

3. Nguy cơ bị bỏng, cắn hoặc đốt: 84

10. Trợ lý phẫu thuật


Tổng số điểm: 57,3

Công việc của họ: Hỗ trợ trong các ca phẫu thuật, dưới sự giám sát của bác sĩ phẫu thuật, y tá, hoặc nhân viên phẫu thuật khác và thực hiện các xét nghiệm y tế.

Top ba rủi ro sức khỏe:

1. Sự lây nhiễm bệnh tật: 88

2. Tiếp xúc với chất gây ô nhiễm: 80

3. Tiếp xúc với điều kiện độc hại: 69

Nguồn NDH

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet