100% tổ chức Đảng PTC1 hoàn thành bài thu hoạch quán triệt, học tập NQ Đại hội XII của Đảng

Hồng Hoa

Tính đến ngày 30/8/2016, 100% tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã nộp bài thu hoạch về Văn phòng Đảng ủy, với tổng số 731 bài, trong đó có 20 bài của quần chúng ưu tú.

​Sau khi hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ Công ty PTC1 đã chỉ đạo các đơn vị sắp xếp công việc khoa học, bố trí thời gian hoàn thành sớm bài thu hoạch đúng theo lộ trình đề ra tại Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 21/06/2016.
​Đảng bộ PTC1 hiện có 24 tổ chức Đảng với tổng số đảng viên trên 700 đồng chí sinh hoạt tại 81 Chi bộ trực thuộc (trong đó có 67 Chi bộ trực thuộc 10 Đảng bộ bộ phận) đóng quân rải rác từ miền Trung đến miền Bắc, nhiều đơn vị quản lý tuyến đường dây tải điện và trạm biến áp đi qua vùng núi hiểm trở nhưng nhiều năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức Đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Thông qua các đợt học Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy các cấp đã được các tổ chức Đảng quán triệt, vận dụng vào thực tiễn sản xuất và qua đợt học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này, nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết đối với đất nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được rút ra cũng như cương lĩnh xây dựng đất nước lên CNXH – phần bổ sung phát triển, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong tình hình mới… các cán bộ, đảng viên, công nhân  viên chức và lãnh đạo trong toàn Đảng bộ đã có bài thu hoạch nêu rõ được nhận thức cá nhân về Nghị quyết, vận dụng và liên hệ với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và kiến nghị những giải pháp để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và phản hồi từ thực tiễn cuộc sống sau khi vận dụng Nghị quyết để làm cho lý luận và thực tiễn bổ sung, phản ánh lẫn nhau từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện hiệu quả hơn.
Tính đến ngày 30/8/2016, 100% tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 đã nộp bài  thu hoạch về Văn phòng Đảng ủy, với tổng số 731 bài, trong đó có 20 bài của quần chúng ưu tú. Đặc biệt, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Thanh Hóa có 04 chi bộ trực thuộc với 48 đảng viên thì 100% đồng chí có  bài thu hoạch viết tay.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet