100% trạm truyền thanh cơ sở vùng sâu vùng xa ở Quảng Ninh được chăm lo

P.V

UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ thiết lập mới hoặc cải tạo nâng cấp 100% trạm truyền thanh thôn, bản xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa trung tâm xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Mới đây UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch 7819/KH-UBND về Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu chung của kế hoạch này vẫn sẽ là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp.

Trong nội dung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của kế hoạch tỉnh Quảng Ninh bao gồm các công việc tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở như rà soát thiết lập mới hoặc cải tạo nâng cấp 111 đài truyền thanh cấp xã, nâng cấp đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh truyền hình. Đặc biệt UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ thiết lập mới hoặc cải tạo nâng cấp 100% trạm truyền thanh thôn, bản xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa trung tâm xã.

Tỉnh Quảng Ninh đề ra mục tiêu đến năm 2020, 100% số xã đạt chuẩn theo tiêu chí số 8 về thông tin - truyền thông.

100% trạm truyền thanh cơ sở vùng sâu vùng xa ở Quảng Ninh được chăm lo - ảnh 1
UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ thiết lập mới hoặc cải tạo nâng cấp 100% trạm truyền thanh thôn, bản xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa trung tâm xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Ảnh minh họa, nguồn từ Internet).

Tất nhiên ngoài tiêu chí về thông tin - truyền thông thì Quảng Ninh cũng cần giải quyết rất nhiều các tiêu chí và các hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu khác như giao thông, thủy lợi nội đồng, trường học, trạm y tế. Trong Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh mấy tháng trước chỉ ra chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh mặc dù đạt được những kêt quả quan trọng song vẫn còn nhiều hạn chế. Nổi cộm trong đó là hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật vùng miền núi, biên giới còn thấp kém.

Tuy nhiên việc đưa ra những kế hoạch cụ thể và quyết liệt cho tiêu chí thông tin - truyền thông cho thấy Quảng Ninh xem đây như một trong những mục tiêu hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Điều này là rất quan trọng theo tinh thần chương trình mục tiêu quốc gia về đưa thông tin về cơ sở, trong đó khẳng định sự cầp thiết của việc xây dựng và củng cố hệ thống thông tin truyền thông cơ sở nhằm đảm bảo thông tin về các chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật được đưa đến phục vụ người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; đồng thời rút ngắn khoảng cách về đảm bảo thông tin và hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng miền.

Như tất cả đã biết, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt trong Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, nội dung số 8 trong mục tiêu phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội bao gồm thiết lập mới trên 2.000 đài truyền thanh cấp xã, nâng cấp trên 3.200 đài truyền thanh cấp xã, nâng cấp trên 300 đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại truyền thanh truyền hình, thiết lập mới trên 4.500 trạm truyền thanh thôn, bản xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa trung tâm xã.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet