Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã có những thay đổi đáng kể và huyện đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,6 triệu đồng tăng gấp 2,5 lần so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 15,5%;

Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng; 100% số xã đã được quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới; đường giao thông liên xã, liên thôn, giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa và tu sửa nâng cấp; cứng hóa 85% đường trục xã, 60% đường trục thôn, 45% đường ngõ xóm và 65% đường nội đồng.

Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Hệ thống điện lưới, viễn thông đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và nhu cầu đời sống nhân dân; 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật viễn thông đạt tiêu chí quốc gia, Sóng viễn thông được phủ 98% diện tích toàn huyện, đáp ứng nhu cầu sử dụng truy cập mạng Internet của cộng đồng dân cư nông thôn.

Mạng lưới chợ nông thôn được nâng cấp, xây mới 03 chợ xã góp phần phục vụ nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và phục vụ đời sống nhân dân. Công tác bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực, 86% tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Tỷ lệ phổ cập THCS duy trì 100% số xã; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề đạt trên 98%. Cơ sở vật chất và các điều kiện dạy và học được tăng cường theo hướng chuẩn hóa. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa được triển khai tích cực. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt 65%.  

Trong 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Lộc An), 3 xã đạt từ 16-18 tiêu chí (Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc Ngãi), 6 xã đạt từ 11 -15 tiêu chí (Lộc Phú, B’’Lá, Lộc Đức, Lộc Nam, Lộc Tân, Tân Lạc) và 3 xã đạt 8-9 tiêu chí ( Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Lâm), phấn đấu đến 2018, toàn huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới.

Bạch Dương