1.000 tỷ đồng cho Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Nguyễn Dũng

Với tổng số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng khoa học và các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới công nghệ…
1.000 tỷ đồng cho Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia - ảnh 1
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có vốn điều lệ lên đến 1.000 tỷ đồng

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có vốn điều lệ lên đến 1.000 tỷ đồng được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm mới, dịch vụ mới…

Đối tượng của Quỹ chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có các hoạt động đổi mới và ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Việc thành lập Quỹ thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ cũng như của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tập trung các nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo làm nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng khoa học và các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm mới, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế.

Tại Lễ ra mắt chiều 8/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc chuẩn bị, xây dựng, ban hành các thể chế, quy định thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới khoa học - công nghệ. Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ có nhiều cơ hội để vươn lên phát triển nhanh, bền vững.

Kinh nghiệm từ các quốc gia hàng đầu về công nghệ trên thế giới cho thấy nền tảng của phát triển nhanh, bền vững là phải không ngừng phát triển khoa học, đổi mới công nghệ, trong đó các doanh nghiệp chính là chủ thể của quá trình đổi mới công nghệ - cũng là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó, thực tế phát triển của đất nước cũng cho thấy việc đổi mới công nghệ là một giải pháp có ý nghĩa rất quyết định để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung chỉ đạo Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, đưa Quỹ ngày càng lớn mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet