12 cuộc họp trong ngày làm việc thứ 4 của SOM 3

Nguyễn Nam

Ngày 21/8 tại TP.HCM, Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp (SOM 3) và các cuộc họp liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ tư với 12 hoạt động của các nhóm.
Các đại biểu tham dự Diễn đàn đổi mới khoa học đời sống (LSIF).

Cụ thể bao gồm: Nhóm công tác về y tế (HWG), Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC), Tiểu ban về thủ tục hải quan (SCCP), Diễn đàn đổi mới khoa học đời sống (LSIF), Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG), Nhóm công tác về ứng phó với tình trạng khẩn cấp (EPWG), Nhóm chỉ đạo về thương mại điện tử (ECSG) – Tiểu nhóm về bảo mật dữ liệu (ECSG - DPS), Nhóm chuyên gia về đầu tư (IEG), Nhóm công tác về chống buôn lậu và khai thác gỗ bất hợp pháp (EGILAT), Nhóm công tác về tiếp cận thị trường (MAG), Nhóm đối thoại về công nghiệp ô tô (AD) và Nhóm Đối thoại hóa chất (CD).

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của hệ thống pháp luật trong thúc đẩy đổi mới khoa học đời sống, nhóm LSIF đã tổ chức Đối thoại cao cấp về đổi mới, hệ thống pháp quy và hội tụ chính sách.

Tham dự đối thoại có gần 150 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và viện nghiên cứu từ các nền kinh tế thành viên APEC. Thứ trưởng Bộ Y Tế Trương Quốc Cường đã tham dự và có bài phát biểu.

Tại đối thoại, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan tới cải cách việc đánh giá và phê duyệt thuốc; thúc đẩy sáng tạo thông qua hài hòa hóa các tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế; vai trò của LSIF, các nhà hoạch định chính sách và ngành công nghiệp trong việc thúc đẩy đổi mới khoa học đời sống.

Trong khi đó tại ngày làm việc đầu tiên, phiên họp toàn thể lần thứ 12 của Nhóm EPWG đã lắng nghe báo cáo sơ bộ về kỳ họp toàn thể lần thứ 11 và thảo luận các kết quả thực hiện Dự án thúc đẩy tự cường của khu vực nông thôn trước thiên tai thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng hiệu quả, các ưu tiên trong chính sách giảm thiểu rủi ro nhằm triển khai Khuôn khổ về Giảm thiểu rủi ro (DRR) được thông qua năm 2015 cũng như rà soát việc áp dụng Cơ chế giảm thiểu rủi ro APEC. Cuộc họp khép lại ngày làm việc thứ nhất với báo cáo về Tình hình thiên tai năm 2017 của các nền kinh tế thành viên.

Khung cảnh buổi làm việc của Nhóm công tác về ứng phó với tình trạng khẩn cấp (EPWG).

Cũng trong ngày, nhóm Công tác về Y tế (HWG) đã tổ chức phiên họp toàn thể, tổng kết, đánh giá về các dự án mà Nhóm công tác về y tế đang thực hiện, gồm Hội thảo về “Tiến trình phổ cập sức khỏe toàn dân”, Chương trình “A-TRACTION” (Mạng lưới tổ chức tổng thể về nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng về bệnh lao ở châu Á), Chương trình “Nâng cao năng lực kiểm soát và ngăn chăn mầm bệnh mới trong hệ thống chăm sóc sức khỏe”, Hội thảo quốc tế về “Thích nghi với vấn đề già hóa dân số, Hội nghị APEC về Phòng ngừa sốt xuất huyết và Chiến lược giảm thiểu gánh nặng bệnh tật”. Nhóm HWG sẽ tiếp tục họp và tổ chức nhiều hoạt động trong ngày mai để hướng tới Cuộc họp cao cấp về Y tế và Kinh tế ngày 23/8 tới.

Về phía Tiểu ban SCSC đã khai mạc Hội thảo tăng cường năng lực chuyên gia quản lý chính sách Hiệp định WTO về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại.

Hội thảo tập trung vào những vấn đề liên quan tới các nhà quản lý, bao gồm chất lượng quy định, việc ứng dụng của các kinh nghiệm điển hình về quy định (GRPs), hợp tác về quy định và đánh giá sự phù hợp. Đây là những vấn đề đã được các thành viên cam kết thực hiện tại Kế hoạch hành động riêng lẻ nhằm thực hiện Chương trình nghị sự APEC mới về cải cách cơ cấu (RAASR).

Thông qua hội thảo này, các đại biểu sẽ nhận diện các công cụ và phương pháp tốt nhất để xây dựng, thông qua và thực hiện các quy định cần thiết một cách hiệu quả; lựa chọn các cách tiếp cận tốt nhất để thúc đẩy hợp tác trong quản lý; phân tích những phương pháp để đánh giá tác động của các quy định và cách thức để xác định thời điểm tiến hành phân tích; đồng thời nghiên cứu các quy định mới của WTO về các rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Tiếp theo chương trình nghị sự của ngày làm việc đầu tiên, Tiểu nhóm ECSG-DPS tiếp tục thảo luậnvề Hệ thống quy tắc bảo mật xuyên biên giới (CBPR) và Thỏa thuận thực thi bảo vệ sự riêng tư xuyên biên giới (CPEA). Các đại biểu cũng nghe báo cáo về những tiến bộ của các nền kinh tế thành viên trong việc bảo mật thông tin và bàn về hướng đi tiếp theo của Tiểu nhóm.

Đây cũng là ngày làm việc đầu tiên của Nhóm MAG. Các đại biểu tham dự cuộc họp của Nhóm MAG đã thảo luận về hệ thống hỗ trợ thương mại đa phương và hệ thống hỗ trợ hội nhập kinh tế khu vực. Ngoài ra, vấn đề tăng cường liên kết toàn diện và phát triển cơ sở hạ tầng cũng được các đại biểu đưa ra trao đổi tích cực. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet