Thiên nhiên kỳ thú luôn tạo cho chúng ta những tác phẩm nghệ thuật hết sức bất ngờ và khó tin. Minh chứng rõ nhất cho điều này chính là những hình dạng độc đáo, kỳ lạ của một số loại cây trên thế giới.
Cây hình nấm
Cây chi sung ở Philippines
Những cây xoài non dưới nước
Cây bao báp tại Madagascar – một quốc đảo trên Ấn Độ Dương
Cây bách ở hồ Caddo, Texas, Mỹ
Cây hoa tử đằng ở Nhật Bản
Khóm cây hình dạng chai ở đảo Socotra, Tây Bắc Ấn Độ Dương
Cây bạch đàn cầu vồng ở Hawaii, Mỹ
Một cây rồng ở đảo Socotra, Tây Bắc Ấn Độ Dương
Một cây thuộc họ măng tây ở Namibia
Cây phong ở Nhật Bản
Cây Frankenstein ở Mỹ

Theo thoidai