14 nhóm người được trợ giúp pháp lý

Nguyễn Tuân

Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội thông qua sáng nay (20/6) với tỷ lệ 100% số đại biểu tham gia tán thành.
14 nhóm người được trợ giúp pháp lý - ảnh 1
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Theo kết quả biểu quyết, có 458 đại biểu tham gia biểu quyết (93,28% tổng số ĐBQH); 100% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành với Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 với 8 Chương, 51 Điều.

Trước đó, ngày 01/6/2017, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật. Về cơ bản, các đại biểu Quốc hội tán thành với dự thảo Luật, đồng thời, góp thêm nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết và trách nhiệm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

Đáng chú ý tại Điều 7 về người được trợ giúp pháp lý, theo báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có ý kiến đề nghị rà soát quy định về trẻ em, người khuyết tật, nạn nhân của hành vi mua bán người cho thống nhất với các luật có liên quan. Có ý kiến đề nghị bổ sung một số đối tượng được trợ giúp pháp lý như: người thuộc hộ cận nghèo là người bị hại, người chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, người Việt Nam ở nước ngoài, ...

Đây là nội dung được sự quan tâm của rất nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri; cũng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo xây dựng nhiều phương án để xin ý kiến và tiếp thu, chỉnh lý nhiều lần. Theo đó, diện người được trợ giúp pháp lý trong dự thảo Luật đã bao quát và mở rộng hơn nhiều so với Luật hiện hành, tăng từ 7 nhóm (theo Chính phủ trình) lên 14 nhóm người được trợ giúp pháp lý theo những nguyên tắc đã báo cáo Quốc hội, thể hiện đúng bản chất của trợ giúp pháp lý của Nhà nước, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và cũng đã được đa số các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tán thành.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp tục mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý đối với tất cả trẻ em khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý; người dân tộc thiểu số “cư trú” mà không chỉ là “thường trú” ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, như đã được chỉnh lý tại Điều 7 của dự thảo Luật.

Đối với những người chưa được quy định trong Luật này thì vẫn có thể được các tổ chức luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ pháp lý “miễn phí” theo quy định của pháp luật về luật sư, tư vấn pháp luật;  khi điều kiện kinh tế - xã hội cho phép sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung những người này vào Luật Trợ giúp pháp lý. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet