Túm tụm với nhau trong gia đình mới, 15 gấu trúc con đáng yêu lần đầu tiên ra mắt công chúng kể từ khi được sinh ra tại một cơ sở nuôi dưỡng động vật nổi tiếng ở Trung Quốc.

 

Mặc dù là một trong những loài nguy cấp nằm trong “danh sách đỏ” của Liên minh bảo tồn động vật thế giới, Trung Quốc thành công trong việc nuôi dưỡng 15 chú gấu trúc này.

Theo CAĐN online