15 đề án chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm 2016-2025, định hướng 2030

H.Thanh

Quyết định số: 623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến 2030 đã phê duyệt về nguyên tắc 15 đề án chiến lược.
15 đề án chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm 2016-2025, định hướng 2030 - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo quyết định này, để thực hiện được các mục tiêu chiến lược và cụ thể đến năm 2015 và định hướng đến năm 2030, cần chú trọng các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như:

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, Điều hành của thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm của hệ thống chính trị và cộng đồng

- Nâng cao hiệu quả tấn công trấn áp tội phạm, Điều tra, truy tố, xét xử tội phạm

- Hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm

- Tăng cường nguồn lực phòng, chống tội phạm

Các mục tiêu cơ bản của Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng 2030:

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tôn trọng, chấp hành pháp luật, nhằm xây dựng xã hội an ninh, an toàn, trật tự, văn minh, nề nếp và thân thiện.
- Kịp thời làm rõ nguyên nhân, khắc phục những tồn tại hạn chế, khó khăn, bất cập và Điều kiện nảy sinh tội phạm. Xử lý kịp thời, dứt Điểm các vụ việc phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
- Đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, trước mắt kéo giảm các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, không để tội phạm lộng hành, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật phòng, chống tội phạm; tiếp thu có chọn lọc tính tích cực các hương ước, quy tắc của cộng đồng dân cư trong phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở.

 

Tại Quyết định này, Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình thực hiện Chiến lược trong từng giai đoạn trình Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt về nguyên tắc việc xây dựng các đề án sau đây để xây dựng chương trình, triển khai thực hiện Chiến lược:

Đề án 1: Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Cơ quan chủ trì: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đề án 2: Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

Đề án 3: Chuyển hóa địa bàn trọng Điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

Đề án 4: Tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho các lực lượng Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và lực lượng trinh sát.

Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

Đề án 5: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm.

Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

Đề án 6: Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, trên biển.

Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

Đề án 7: Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

Đề án 8: Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng Điểm.

Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

Đề án 9: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Cơ quan chủ trì: Bộ Xây dựng.

Đề án 10: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Cơ quan chủ trì: Bộ Giao thông vận tải.

Đề án 11: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề án 12: Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đề án 13: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng và vấn đề “sở hữu chéo”.

Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đề án 14: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đề án 15: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế.

Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.

Toàn bộ kinh phí thực hiện Chiến lược từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia, Chương trình Mục tiêu của từng ngành, từng địa phương.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet