15 ngày nữa phải công khai các chỉ số hải sản tầng đáy 4 tỉnh miền Trung

N. Huyền

Trong vòng nửa tháng nữa phải công bố công khai báo cáo các chỉ số của hải tầng đáy sản 4 tỉnh miền Trung vì đây là vấn đề liên quan đến đời sống người dân, môi trường, kinh tế.
15 ngày nữa phải  công khai các chỉ số hải sản tầng đáy 4 tỉnh miền Trung - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Y tế, nửa tháng nữa phải công bố công bố công khai báo cáo các chỉ số của hải tầng đáy sản 4 tỉnh miền Trung

Được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát biểu về kết quả giám sát hải sản ở biển 4 tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ giám sát hải sản tầng đáy.

Trước đó hải sản ở tầng nước mặt và tầng trung đã được khẳng định an toàn. Riêng hải sản tầng đáy, Bộ Y tế đã thực hiện giám sát từ tháng 6 -2016 đến tháng 3 năm nay, trong thời gian này các chỉ số, các mẫu ô nhiễm liên tục giảm nhưng từ tháng 3 đến nay thì không giảm nữa, tất cả các chỉ tiêu vẫn còn.

Bộ Y tế đã phối hợp với một số chuyên gia quốc tế giám sát chặt chẽ, sử dụng phương pháp lấy mẫu đối chứng để kiểm nghiệm. Cụ thể, lấy mẫu hải sản tầng đáy ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa và hải sản tầng đáy ở 3 tỉnh không bị ảnh hưởng gồm Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa để đối chứng.

Kết quả cho thấy, đến tháng 5-2017, cơ bản tất cả các chỉ tiêu đã giống nhau. Chỉ riêng mẫu lấy ở biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có chỉ tiêu phenon cao hơn một chút.

“Chúng tôi lấy 4 mẫu, 3 mẫu giống nhau, chỉ có 1 mẫu khác” – ông Cường nhấn mạnh.

Hiện Bộ Y tế sẽ họp lại với Viện hàn lâm khoa học Việt Nam, các viện, khả năng sẽ sớm công bố hải sản tầng đáy ở biển miền Trung an toàn. Riêng ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), có thể do nằm ngay ở đường cống xả đầu ra của nhà máy Formosa nên còn 1 mẫu chưa đạt. “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa, nếu các chỉ tiêu giống nhau thì sẽ công bố hải sản an toàn. Hiện kiểm nghiệm 3 chỉ tiêu xyanua, phenol, tất cả giống nhau, chỉ còn duy nhất 1 mẫu phenol ở Kỳ Anh có khác nhau còn cơ bản chưa đạt”- ông Cường nói.

Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ Y tế báo cáo,  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, còn 1 mẫu chưa đạt thì Bộ Y tế phải khẩn trương kiểm tra lại. Trong vòng nửa tháng nữa phải công bố công khai báo cáo các chỉ số của hải tầng đáy sản 4 tỉnh miền Trung vì đây là vấn đề liên quan đến đời sống người dân, môi trường, kinh tế…Phải công bố rộng rãi hơn cho người dân thấy biển Việt Nam, biển 4 tỉnh miền Trung đã an toàn. Phải kiểm tra thật chắc chắn và trong vòng 15 ngày nữa phải công bố.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet