15 thành viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước gồm những ai?

N.Huyền

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước vừa phê duyệt danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng về tài nguyên nước.

Nhiệm vụ:  Tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, các cơ chế chính sách, chiến lược, chương trình mục tiêu, chương trình hành động quốc gia liên quan đến bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến: Quy hoạch về tài nguyên nước và các quy hoạch chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Chuyển nước giữa các nguồn nước liên tỉnh; Giám sát sử dụng các nguồn nước liên quốc gia và giải quyết các tranh chấp phát sinh; Các chương trình, đề án, dự án lớn về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Các thành viên trong Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước gồm: 

1. Chủ tịch Hội đồng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ông sinh năm 1956 tại Vĩnh Phúc. Ông có học vị Thạc sĩ, cử nhân Đại học Xây dựng Hà Nội.

2. Ủy viên thường trực, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc

3. Ủy viên thường trực, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng

4. Ủy viên thường trực, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng. Ông Cao Quốc Hưng sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hải Dương, có học vị Tiến sỹ năng lượng.

5. Ủy viên thường trực, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh.  Bà Phan Thị Mỹ Linh sinh ngày 4/4/1959 tại Hưng Yên, Bà có trình độ Thạc sỹ Quy hoạch đô thị - Kiến trúc sư.

6. Ủy viên thường trực, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật. Ông Nguyễn Nhật sinh năm 1961, quê quán thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
7. Ủy viên thường trực, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng.
8. Ủy viên thường trực, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục. Ông Nguyễn Cao Lục sinh năm 1962, quê quán tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Ngoài các Ủy viên thường trực còn có các Ủy viên không thường trực gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet