197 ứng viên ĐBQH khóa 14 ở Trung ương đều được tín nhiệm cao

Tuấn Minh

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ VN sáng nay (14/4), tất cả 197 ứng viên ĐBQH ở Trung ương đưa ra lấy phiếu tín nhiệm cử tri tại nơi làm việc và cư trú đều nhận được số phiếu tín nhiệm cao từ 98-100%.

Chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp diễn ra vào tháng 5 tới, sáng nay (14/4),  Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để chốt danh sách giới thiệu các ứng viên ĐBQH.

Báo cáo về kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và cư trú đối với 197 ứng viên ĐBQH ở Trung ương tại cuộc họp sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Bùi Thị Thanh cho biết, từ ngày 22/3 -12/4, Ban thường trực Uỷ ban cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp nơi có người ứng cử cư trú triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 197 người được giới thiệu.

Theo bà Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và cư trú đối với 197 ứng viên ĐBQH ở Trung ương được tổ chức công khai, dân chủ theo đúng thời gian quy định.

“Hội nghị có số lượng cử tri tham dự ít nhất 54 người (phường 11, Quận Tân Bình, TP. HCM), hội nghị có số lượng cử tri tham dự đông nhất là 151 người (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội)”, bà Bùi Thị Thanh cho biết.

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ VN, 197 ứng viên ĐBQH khóa XIV ở Trung ương đều nhận được tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác và cư trú khi đưa ra lấy ý kiến.

Cụ thể, theo kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 197 ứng viên ĐBQH ở Trung ương được Ủy ban Trung ương MTTTQ VN công bố sáng nay cho thấy:

Các cơ quan Đảng: 12/12 người được tín nhiệm 100%.

Cơ quan Chủ tịch nước: 3/3 được tín nhiệm 100%.

Cơ quan Quốc hội: 111/113 người được tín nhiệm 100%; 1 người được tín nhiệm 98,9%; 1 người được 99,8%.

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 17/17 người được tín nhiệm 100%.

Bộ Quốc phòng: 15/15 người được tín nhiệm 100%.

Bộ Công an: 3/3 người được tín nhiệm 100%.

Toà án nhân dân tối cao: 1/1 người được tín nhiệm 100%.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 1/1 người được tín nhiệm 100%.

Kiểm toán nhà nước: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 30/31 người được tín nhiệm 100%, 1 người được tín nhiệm 98,6%.

Đề cập đến vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến các ứng viên ĐBQH, bà Bùi Thị Thanh cho biết, đến ngày 13/4, Ban thường trực nhận được 3 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 ở Trung ương. 

Theo bà Bùi Thị Thanh, sau khi nhận được đơn thư khiếu nại, Ban thường trực đã gửi 4 trường hợp đến Hội đồng bầu cử Quốc gia để giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho người gửi đơn; 1 trường hợp gửi đến cơ quan có trách nhiệm xác minh và đã có kết quả trả lời phản ánh của cử tri là không có căn cứ và vụ việc đã giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

"Trên cơ sở kết quả tín nhiệm nơi công tác và nơi cư trú, Ban thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến trình đoàn Chủ tịch và Hội nghị hiệp thương 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương", bà Bùi Thị Thanh cho hay.

Còn theo báo cáo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, tính đến thời điểm hiện nay, trên 63 tỉnh, thành phố của cả nước đã có tổng số 184 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 1096 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 6.721 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 79.988 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; 91.221 tổ bầu cử được thành lập.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri cũng đã được Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện đúng theo thời hạn luật định, phân loại cử tri được quyền bầu cử đối với từng cấp đại biểu Hội đồng nhân dân và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu.

Theo báo cáo, sau khi kết thúc Hội nghị hiệp tương lần thứ 2, tổng số ĐBQH được lập danh sách sơ bộ là 1.146 người. Trong đó, ở Trung ương là 197 người, địa phương là 949 người, trong đó có 154 người tự ứng cử.

Về cơ cấu của người ứng cử trên cả nước: phụ nữ là 420 người, tỉ lệ 36,65%; người dân tộc thiểu số là 240 người, tỉ lệ 20,94%; người ngoài Đảng là 226 người, tỉ lệ 19,72%; đại biểu Quốc hội khóa XIII tái cử là 187 người, tỉ lệ 16,32%; người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 428 người, tỉ lệ 37,35%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet