2 trường Đại học Quốc gia sẽ bị thanh tra năm 2016

Hồng Chuyên

Cụ thể là trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học học Quốc gia TP.HCM có tên trong kế hoạch thanh tra năm 2016 do Thanh tra Chính phủ công bố.

Ngày 16/11, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016.

Theo đó, căn cứ định hướng chương trình thanh tra năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản số 2989/TTCP-KHTCTH ngày 20/10/2015 hướng dẫn thanh tra bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch thanh tra và việc xây dựng Kế hoạch thanh tra của Chính phủ năm 2016. 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ảnh minh họa)

Sau khi xây dựng xong Kế hoạch,Thanh tra Chính phủ đã trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và ngày 03/11/2015, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2337/VPCP-V.I thông báo ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. 

Tổng Thanh tra Chính phủ đã ra Quyết định số 3348/QĐ-TTCP ký ngày 10/11/2015 về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra Chính phủ. Quyết định ban hành kèm theo danh mục các đơn vị nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 bao gồm: Tập đoàn Dệt May; Tổng Công ty Cảng Hàng Không; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng; Tổng Cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc; Ngân hàng Vietcombank; Ngân hàng phát triển Việt Nam...

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ cũng nằm trong danh sách trên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet