200 triệu USD cải thiện môi trường nông thôn, miền núi

NH

Trên 5 triệu người sống tại các vùng nông thôn và vùng núi nghèo nhất Việt Nam sẽ được tiếp cận với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường tốt hơn nhờ vào khoản tín dụng trị giá 200 triệu USD vừa được Ngân hàng Thế giới phê duyệt.

Khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ nhân rộng Chương trình Nước sạnh và Vệ sinh Môi trường với mục tiêu tăng cường cung cấp nước sạch cho 255.000 hộ gia đình và cải thiện vệ sinh môi trường và cấp nước cho 2.720 trường học và trạm xá tại 21 tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Chương trình này nhằm hỗ trợ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Nước sạch Vệ sinh Môi trường Nông thôn và quyết tâm thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đã thực hiện từ hàng chục năm nay, cũng như các Mục tiêu Phát triển Bền vững mới.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet