205 người vào danh sách ứng viên đại biểu HĐND TP. Hà Nội

N. Huyền

Đây là thông tin được tổng hợp sau hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 diễn ra hôm 17/3 tại Hà Nội

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã có công văn gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội. 

Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và các văn bản điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã gửi thông báo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội để các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử. 

Về cơ cấu, trong số 87 người ứng cử, số người được phân bổ là 41, tổng số người có đầy đủ hồ sơ theo luật định là 39, lý do có 2 tổ chức, đơn vị không giới thiệu, không nộp hồ sơ ứng cử. 

Về chất lượng đại biểu, trình độ Cao đẳng trở lên chiếm 42,53%; cơ cấu nữ 25,29%; tái cử 11,49%; dân tộc và tôn giáo 2,30%; dưới 40 tuổi 19,54%; người ngoài đảng 47,13%. Theo số liệu phân tích, chất lượng trình độ các ứng viên đại biểu Quốc hội kỳ này được nâng cao, tiến sỹ 5,06%; Đại học, cao đẳng tăng 3,09%. Hội nghị đã hiệp thương, biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 87 người ứng cử đại biểu Quốc hội. 

Đáng chú ý, trong danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa 14 được thông qua sáng 17/3 có ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội…

Ngoài ra, trong số 205 hồ sơ đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân Thành phố, có 9 hồ sơ tự ứng cử. Số lượng dự kiến phân bổ và dự kiến tự ứng cử là 210 người, tuy nhiên đến ngày 15/3/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hà Nội tiếp nhận từ Ủy ban bầu cử Thành phố tổng số 205 hồ sơ, trong đó có 196 hồ sơ được giới thiệu qua các cơ quan, tổ chức, đơn vị và 9 hồ sơ tự ứng cử. Có 2 trường hợp Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Thành phố đã nhận biên bản giới thiệu nhưng không có hồ sơ ứng cử. Trong đó, ứng viên Hội đồng Nhân dân có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tăng 22,52%; cơ cấu nữ tăng 3,46%. Sau khi thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết 100% tán thành số lượng 205 ứng viên đưa vào danh sách sơ bộ, chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Đại diện Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Thành phố cho biết, tất cả các đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đã tiến hành đầy đủ 3 nội dung của bước 2 của quy trình hiệp thương. Các hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Hầu hết các cử tri nhất trí cao với dự kiến người ứng cử của lãnh đạo cơ quan tổ chức đơn vị. Hiện Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Thành phố chưa nhận được trường hợp nào phản ánh các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đối với người ứng cử cần phải xác minh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet