2.193 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm

Hoàng Nam

Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trong 3 tháng đầu năm 2016 (tính từ ngày 16/12/2015 đến 15/3/2016), toàn quốc xảy ra 4.985 vụ, làm chết 2.193 người, làm bị thương 4.522 người.

Hiện trường vụ tai nạn trên sông Đồng Nai.

Theo Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong tháng 3/2016 (tính từ ngày 16/02/2016 đến 15/3/2016), toàn quốc xảy ra 1.367 vụ, làm chết 603 người, làm bị thương 1.155 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 377 vụ, giảm 175 người chết, giảm 571 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 693 vụ, làm chết 603 người, bị thương 366 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 141 vụ, giảm 175 người chết, giảm 183 người bị thương. Va chạm giao thông xảy ra 674 vụ, làm bị thương nhẹ 789 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 236 vụ, giảm 388 người bị thương.

Về xử lý vi phạm giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 300.610 trường hợp vi phạm TTATGT, kho bạc Nhà nước thu 178,901 tỷ đồng; tạm giữ 2.011 xe ô tô, 40.937 xe mô tô và 712 phương tiện khác; tước GPLX 25.451 trường hợp. So với tháng 02/2016, xử lý tăng 23.986 trường hợp, kho bạc Nhà nước thu giảm 5 tỷ 415,34 triệu đồng.   

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2016 (tính từ ngày 16/12/2015 đến 15/3/2016), toàn quốc xảy ra 4.985 vụ, làm chết 2.193 người, làm bị thương 4.522 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 866 vụ, giảm 152 người chết, giảm 969 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 2.523 vụ, làm chết 2.193 người, bị thương 1.635 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 161 vụ, giảm 152 người chết, giảm 11 người bị thương. Va chạm giao thông xảy ra 2.462 vụ, làm bị thương nhẹ 2.887 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 705 vụ, giảm 958 người bị thương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet