3 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng

Trần Huệ - Lê Hiền

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư.

Sáng 28/1/2016, tại phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư gồm: 

Đồng chí Lương Cường - Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện KSND Tối Cao

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet