5 nhiệm vụ đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Miền Trung

BT

Báo điện tử Infonet trân trọng giới thiệu trích bài phát biểu của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.
Trong bài phát biểu của đồng chí Tòng Thị Phóng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định ngày 15/10, đồng chí Tòng Thị Phóng đã chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Những thành tựu đạt được chính là kết quả của sự cố gắng nỗ lực vươn lên vượt bậc của toàn thể cán bộ đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị Đảng bộ tỉnh Bình Định cần bám sát chủ đề trên, xác định mục tiêu, chỉ tiêu trong 5 năm tới và nhấn mạnh 5 vấn đề quan trọng để xây dựng tỉnh Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung như sau:

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Một là, Bình Định phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định một số khâu đột phá, các chương trình kinh tế trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong 5 năm tới, cụ thể là nghiên cứu phát triển các loại hình dịch vụ vận tải có lợi thế của tỉnh nhà, nhất là dịch vụ vận tải biển qua cảng Quy Nhơn và cảng Thị Nại; khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch biển; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình, dự án trọng điểm. Trước hết, tập trung đầu tư vào hạ tầng các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp và làng nghề đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, trọng tâm là Khu kinh tế Nhơn Hội, tạo đột phá trong phát triển của tỉnh. Phát triển hài hòa hơn nữa giữa các vùng đô thị, vùng biển, vùng ven biển, vùng đồng bằng, trung du và vùng miền núi; giảm dần khoảng cách phát triển giữa các vùng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tích cực, chủ động trong vận động, thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục cải tạo chỉ số năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cần phát huy các lợi thế về địa lý, về cơ sở hạ tầng giao thông, viễn thông liên lạc, tài chính, ngân hàng... để thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh.

Ba là, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch về xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch phát triển các ngành, các vùng, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch phát triển các khu đô thị, các khu công nghiệp, khu du lịch dịch vụ, các khu dân cư... Cụ thể là, tập trung hoàn chỉnh và hiện đại hóa các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; gắn phát triển các khu kinh tế tập trung với phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi và các kết cấu hạ tầng quan trọng khác để phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Ưu tiên đầu tư phát triển khu vực nông thôn, phấn đấu đạt mục tiêu về xây dựng nông thôn mới với phương châm mà tỉnh có sáng kiến là “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Tăng cường liên kết vùng giữa Bình Định với các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, các vùng khác trong toàn quốc, chú trọng khai thác tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bốn là, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội. Tập trung phát triển giáo dục, coi trọng nguồn phát triển nhân lực là một trong các khâu đột phá của tỉnh, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động. Phát triển sự nghiệp y tế, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chăm lo cho đời sống các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại. Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Năm là, cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, cần thực hiện đồng bộ và có chất lượng công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trước hết phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng, gắn với đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở. Tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng. Đáng chú ý là chúng ta phải quan tâm phát triển Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân, trong các doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài, nhất là trong các khu công nghiệp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở làm tốt công tác xây dựng Đảng, không ngừng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị; coi trọng việc xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy hiệu quả hoạt động của HĐND và các cơ quan dân cử; làm tốt công tác dân vận; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của Bình Định trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet