5 tháng đầu năm, bội chi ngân sách nhà nước đạt 70.000 tỷ đồng

PV

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm 2016, bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 70 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo, tổng chi NSNN tháng 5 ước 95,68 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt 466,3 nghìn tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán năm, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, tháng 5, chi cho đầu tư phát triển ước 10,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt xấp xỉ 68 nghìn tỷ đồng, bằng 26,7% dự toán năm, tăng 4,2% cùng kỳ năm 2015. 

Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước đến hết tháng 5 vốn giải ngân cho các dự án là 67,1 nghìn tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán năm; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 21% kế hoạch.

Ngoài ra còn thực hiện chi trả nợ và viện trợ trong tháng 5 ước 12,67 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng xấp xỉ đạt 64,55 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Cũng theo thống kê, tháng 5/2016, tổng thu cân đối NSNN thực hiện ước đạt 71,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm thu NSNN thực hiện ước đạt 396,2 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2015; thu nội địa 5 tháng lũy kế ước đạt 321,2 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 5 tháng xấp xỉ 15,9 nghìn tỷ đồng, bằng 29,2% dự toán năm, giảm 48,1% so với cùng kỳ năm 2015; thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 5 tháng ước đạt 58,7 nghìn tỷ đồng, bằng 34,1% dự toán năm, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Bộ Tài chính cũng cho biết, đến hết ngày 31/5/2016, đã thực hiện phát hành được 147.044 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet