5 tổ chức tín dụng được nới tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Ngày 2/2, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông báo về việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng với 5 tổ chức tín dụng (TCTD) do có tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn cao.

5 tổ chức tín dụng được nới tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Ngày 2/2, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông báo về việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng với 5 tổ chức tín dụng (TCTD) do có tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn cao.

5 tổ chức tín dụng được nới tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Có tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông thôn cao, 5 TCTD được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền đồng

5 TCTD bao gồm: Ngân hàng TMCP Mê Kông, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB), Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Thời hạn áp dụng từ tháng 2/2012 đến hết tháng 7/2012.

Hiện tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam áp dụng cho ngân hàng Agribank và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 1% và các NH thương mại là 3% đối với kỳ hạn gửi dưới 12 tháng và 1% đối với kỳ hạn gửi trên 12 tháng. Tuy nhiên, theo NHNN, thời gian qua các TCTD trên được áp tỷ lệ dự trữ bắt buộc thấp hơn thông thường do có tỷ lệ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn cao.

Điều này phù hợp với quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Thông tư 20/2010/TT-NHNN đối với một số TCTD của Ngân hàng Nhà nước (NHNN: "Đối với TCTD có tỷ trọng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn trên tổng dư nợ bình quân cuối các quý trong năm tài chính liền kề từ 40% đến dưới 70% thì tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam bằng 1/5 so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường tương ứng với từng kỳ hạn tiền gửi".

Trường Giang

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet