52 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên

PV (Báo Điện Biên Phủ)

Bước sang ngày làm việc chính thức thứ 2, sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.

Trước khi tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII, đại hội nghe đồng chí Lò Mai Trinh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo phương án lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 54 đồng chí. Tại đại hội bầu 52 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết, 100 đại biểu nhất trí số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII là 54 đồng chí. Tại đại hội bầu 52 đồng chí.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII

Cũng trong sáng nay, sau khi tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, Đại hội tiếp tục với chương trình tham luận, về các chủ đề: “Huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, “Tăng cường lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phát triển chè chất lượng cao và chăn nuôi đại gia súc”, “Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet