6 tháng đầu năm, thanh tra đã chuyển cơ quan điều tra 22 vụ việc

PV

Trong 6 tháng vừa qua, toàn ngành thanh tra đã triển khai 1.477 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm số tiền 5.688 tỷ đồng, 57,7 ha đất...

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, 6 tháng qua, toàn ngành thanh tra đã tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành, lĩnh vực do bộ, ngành, trong đó tập trung vào những vấn đề mà dư luận quan tâm. Quá trình tiến hành thanh tra chú trọng chỉ đạo việc thực hiện quy trình nghiệp vụ thanh tra, đảm bảo các cuộc thanh tra được tiến hành đúng quy định của pháp luật. 

Các vấn đề  dư luận xã hội quan tâm bao gồm: Khám chữa bệnh, sử dụng vắc xin, quản lý chất thải y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược; bảo vệ thực vật, quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá; an toàn giao thông, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, quản lý, sử dụng vốn bảo trì đường bộ, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt, an toàn toàn hàng không; chính sách ưu đãi người có công, hoạt động dạy nghề, chính sách lao động, các chính sách xóa đói giảm nghèo, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức; việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả, hoạt động mỹ thuật, quản lý và tổ chức lễ hội, quản lý di tích...

Về kết quả, toàn ngành đã triển khai 1.477 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm số tiền 5.688 tỷ đồng, 57,7 ha đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 2.253 tỷ đồng, 36,9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 3.435 tỷ đồng, 2,8 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 22 vụ việc, 35 đối tượng.

Riêng Thanh tra Chính phủ tiến hành 43 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 13 cuộc thanh tra, xây dựng báo cáo và hoàn thiện 19 kết luận thanh tra, tiếp tục tiến hành 11 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, thiếu sót về kinh tế số tiền 2.867,8 tỷ đồng, 18 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 514,4 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 337,8 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 08 vụ việc, 11 đối tượng.

Thanh tra các bộ, ngành và địa phương tiến hành 1.446 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 765 cuộc, tổng hợp kết quả từ 683 cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện sai phạm với số tiền 377,3 tỷ đồng, 39,7 ha đất; kiến nghị thu hồi 220,9 tỷ đồng, 36,9 ha đất (đã thu 36,2 tỷ đồng, 24,3 ha đất); kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 156,4 tỷ đồng, 2,8 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét 14 vụ việc, 24 đối tượng.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành (Ảnh minh họa)

Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 115.052 tổ chức, cá nhân, phát hiện 55.651 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền 2.443 tỷ đồng (chưa bao gồm số tiền 38.538,6 tỷ đồng sai phạm do ngành Ngân hàng phát hiện); kiến nghị thu hồi 1.517,8  tỷ đồng; đã ban hành 46.123 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 138,3 tỷ đồng (đã thu 1.277,8 tỷ đồng). Trong đó, bao gồm cả số tiền kiến nghị thu hồi và xử phạt hành chính. Một số bộ, ngành địa phương triển khai có hiệu quả thanh tra chuyên ngành như:  Bộ Tài chính, Ngân hàng NNVN; các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai, Thanh Hóa ...

Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo xử lý sau thanh tra được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thanh tra.  Riêng Thanh tra Chính phủ đã triển khai 25 tổ công tác để giám sát các đoàn thanh tra, 04 tổ kiểm tra việc xử lý sau thanh tra; thẩm định 09 dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra;  Đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 682 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, kiểm tra đã thu hồi, xử lý khác được 3.953 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 38%). 

Trong đó, riêng Thanh tra Chính phủ qua đôn đốc, kiểm tra 16 kết luận thanh tra do Thanh tra Chính phủ thực hiện, đã đôn đốc xử lý về kinh tế 3.834 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 39% (đã thu hồi về kinh tế 817 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74,7%; xử lý khác về kinh tế 3.017 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,5%). Đồng thời, qua hoạt động xử lý sau thanh tra tập trung làm rõ việc thực hiện kiến nghị xử lý về người có hành vi sai phạm; các kiến nghị khác về sửa đổi cơ chế, chính sách… nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet