6 tháng, phạt 617 triệu đồng, tiêu hủy trên 7.000 xuất bản phẩm vi phạm

Bình Minh

6 tháng đầu năm 2015, cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt là 617 triệu đồng; buộc tiêu hủy trên 7.000 xuất bản phẩm vi phạm.

Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết trong 6 tháng đầu năm, Cục đã xử lý 74 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung của 33 nhà xuất bản.

Các xuất bản phẩm vi phạm tập trung chủ yếu vào 4 nhóm vấn đề gồm: Sử dụng logo, hình ảnh minh họa bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia; Nội dung có những nhận định, đánh giá mang tính chủ quan và sai lệch về chế độ xã hội và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Sai sót về sự kiện, thời gian, nhân vật lịch sử, sử dụng các dẫn chứng, tư liệu chưa được xác nhận, kiểm chứng hoặc không có cơ sở khoa học; Nội dung có những chi tiết thô tục, phản cảm, nhảm nhí, kích thích bạo lực, không phù hợp với việc giáo dục thanh thiếu nhi.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2015 diễn ra tại Nghệ An sáng 16/7/2015.

Cục Xuất bản, In và Phát hành đã phê bình, nhắc nhở, yêu cầu tái bản phải sửa chữa 2 cuốn; yêu cầu không nối bản, tái bản 3 cuốn; yêu cầu sửa chữa, đính chính lỗi sai 9 cuốn; đình chỉ phát hành để sửa chữa 50 cuốn; đình chỉ phát hành yêu cầu nhà xuất bản thẩm định nội dung, có ý kiến của cơ quan chủ quản đối với 10 cuốn.

Ngoài ra, cơ quan quản lý còn xử lý 132 xuất bản phẩm vi phạm khác, bao gồm: vi phạm về ghi thông tin trên xuất bản phẩm (91 cuốn); thực hiện sai so với xác nhận đăng ký xuất bản (26 cuốn); vi phạm về quảng cáo trên xuất bản phẩm (11 cuốn); chưa nộp lưu chiểu đã phát hành (04 cuốn).

Xử lý 7 xuất bản phẩm mạo danh nhà xuất bản, in lậu, nhập lậu, lưu hành bất hợp pháp và 2 xuất bản phẩm khác theo chế độ Mật.

Các nhà xuất bản cũng đã chủ động xử lý và báo cáo Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc dừng phát hành, thu hồi, sửa chữa 17 xuất bản phẩm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan quản lý đã thành lập nhiều đoàn thanh tra và kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất bản, in, phát hành; ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 tổ chức và 1 cá nhân, tổng số tiền phạt là 617 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn 2 cơ sở in, buộc tiêu hủy trên 7.000 xuất bản phẩm vi phạm.

Sở TT&TT các tỉnh, thành phố cũng đã tiến hành 59 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 17 quyết định xử phạt hành chính đối với 67 tổ chức và cá nhân, với tổng số tiền phạt là 287,366 triệu đồng.

Những thông tin trên vừa được công bố tại Hội nghị Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2015 diễn ra sáng 16/7/2015 tại Nghệ An.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet