6 tháng qua: Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân đã bay bao nhiêu lượt an toàn?

Bước vào huấn luyện năm 2016, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân bám sát phương châm chỉ đạo “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật”.

Trong đó, Lữ đoàn xác định mũi nhọn để tổ chức huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, huấn luyện đến đâu phải vững chắc đến đó.

Phi đội Ka - 28 huấn luyện hạ cánh trên tàu của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân

Trong quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị luôn coi trọng công tác xây dựng giáo án, xây dựng kế hoạch và thông qua, phê duyệt kế hoạch ở tất cả các cấp theo quy định. Chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch để phù hợp từng nhiệm vụ, từng nội dung, khoa mục huấn luyện nhằm đạt được kết quả và mục đích, yêu cầu đề ra; đặc biệt là chấp hành nghiêm các quy định về công tác huấn luyện bay trong quân đội.

Thủy phi cơ  DHC-6 huấn luyện trên biển

Để công tác huấn luyện triển khai đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối, Lữ đoàn chỉ đạo và duy trì nghiêm công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật. Hàng tuần, đơn vị duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng máy bay, trang bị kỹ thuật theo đúng quy định. Trước khi tổ chức các ban bay huấn luyện, bay làm các nhiệm vụ trên giao thì máy bay phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt nhất, đúng hệ số kỹ thuật; đội ngũ phi công phải được kiểm tra và đủ tiêu chuẩn sức khoẻ thì mới đủ điều kiện huấn luyện bay theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Lữ đoàn đã tổ chức được 155 ban bay với hơn 1.600 lượt chuyến bay an toàn tuyệt đối.

Theo Báo Hải quân Việt Nam

Tựa bài do Infonet đặt lại

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet