6 tháng, tín dụng tăng trưởng 6,09%

Nguyễn Hoài

6 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng tín dụng đạt 6,09% so với cuối năm 2014.

Thông tin này được ông Bùi Quốc Dũng – Vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết tại cuộc họ báo sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, diễn ra sáng 23/6.

Theo ông Dũng, 6 tháng đầu năm Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều hành linh hoạt, đồng bộ các chính sách tiền tệ, trogn đó chủ yếu qua nghiệp vụ thị trường mở để điều tiết lượng tiền cung ứng hợp lý, sẵn sàng cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối. 

Tín dụng 6 tháng đầu năm tăng 6,09%

Khác với mọi năm, 6 tháng đầu năm nay tín dụng tăng trưởng mạnh. Đến ngày 15/6/2015, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,88%, huy động vốn tăng 4,37% so với cuối năm 2014. Thanh khoản của hệ thống ổn định và có dư thừa và tín dụng đối với nền kinh tế tăng 5,78% so với cuối năm 2014.

Tuy nhiên, tới ngày 18/6/2015 tín dụng đã tăng 6,09% so với cuối năm 2014. Trong đó nông nghiệp nông thôn là lĩnh vực ưu tiên được ngành ngân hàng tich cực đầu tư, dư nợ đến 30/6/2015 tăng 7,71% so với 31/12/2014. 

Đến cuối tháng 3/2015, cho vay xuất khẩu tăng 3,9%, doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 1,88%, công nghiệp ưu tiên phát triển tăng 0,2%, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 24,02% so với cuối năm 2014.  

Cùng với đó, VAMC đã mua duyệt mua 28.194 tỷ đồng tổng dư nợ gốc nội bảng, luỹ kế từ khi hoạt động đến nay VAMC đã mua 143.800 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng; góp phần hỗ trợ các TCTD giảm nợ xấu, tháo gỡ kho khăn cho DN thông qua  cơ cấu nợ, miễn giảm lãi tiếp cận vốn vay.... 

Về điều hành chính sách tín dụng 6 tháng cuối năm 2015, ông Cáp Quang Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng (NHNN) nhấn mạnh, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị kiểm soát tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, trong trường hợp cần thiết hỗ trợ các TCTD điều chỉnh chỉ tiêu này; giảm tỷ lệ nợ xấu về 3% vào cuối năm 2015... 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet