62 tỉnh thành có ban chỉ đạo PCTH thuốc lá

K.Ngọc

Theo thông tin từ Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia hiện nay tại 62 tỉnh, thành phố và 18 bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội đã thành lập ban chỉ đạo PCTH của thuốc lá.

Tại các bộ, các tỉnh đều có những cán bộ chủ chốt được phân công tham gia công tác phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá. Đến nay, đã có hơn 2000 lượt cán bộ được quỹ đào tạo, nâng cao năng lực về quản lý chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá, kỹ năng truyền thông, kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi, giám sát và triển khai chương trình PCTH của thuốc lá.

Định hướng, hoạt động của quỹ PCTHTL trong năm 2017- 2018 đó là: Tăng cường phối hợp liên ngành để đảm bảo hoạt động PCTH thuốc lá được triển khai toàn diện tại các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính và giám sát tình hình thực thi luật PCTH thuốc lá tại các tỉnh, thành phố, tiếp tục tuyên truyền thông qua các kênh truyền thông nhằm nâng cao và duy trì nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá và các quy định của luật PCTH của thuốc lá.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet