630 đoạn, tuyến đường cấm đào năm 2016 ở TP.HCM

Nguyễn Cường

Đây là danh sách vừa được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đưa ra vào ngày 2/3. Sở cũng công bố danh sách 18 đoạn, tuyến đường đã có kế hoạch đào trong năm 2016.
Xa lộ Hà Nội - một tuyến đường liên tục sửa chữa "lắt nhắt" trong những năm qua.

Theo đó quyết định này được đưa ra dựa trên quyết định của UBND TP về thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP. Ngoài ra còn căn cứ theo đề xuất của cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ và hiện trạng các tuyến đường đang khai thác.

Cụ thể Sở GTVT thông báo danh sách 630 tuyến đường, đoạn đường cấm đào trong năm 2016 theo danh mục đính kèm TẠI ĐÂY

Sở cũng cho biết, với đoạn đường, tuyến đường đã có kế hoạch đào đường phục vụ việc thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật (18 đoạn, tuyến đường), các chủ đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Khu Quản lý giao thông đô thị để thống nhất về phạm vi thi công, quy mô tái lập, danh mục đính kèm TẠI ĐÂY

Tuy vậy việc cấm đào dưới lòng đường không ảnh hưởng đến cấm thi công trên hè phố (trong trường hợp hè phố đã hết đã hết thời hạn bảo hành), do đó UBND các quận, huyện có trách nhiệm rà soát, thông báo bổ sung đối với các tuyến đường được phân cấp quản lý.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet