6/6 ấp của xã Phong Thạnh Tây A đều có Internet

H.Thanh

Đến đầu năm 2015, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã có 6/6 ấp có Internet, đạt 100%. Đây cũng là xã đạt đủ tiêu chí số 8 về xây dựng nông thôn mới và vẫn duy trì được kết quả cho đến hiện tại.

Theo đó, đến hết năm 2014, Phong Thạnh Tây A đã đạt tiêu chí về hoạt động Bưu điện là tiêu chí số 8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới gồm 02 chỉ tiêu: Xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; Xã có Internet đến thôn (ấp).

Ảnh minh họa: báo Bạc Liêu
Trong đó xã có 1 Bưu điện văn hóa xã, mã số hiệu 962241, tên gọi: Bưu điện văn hóa xã Phong Thạnh Tây A, lực lượng cán bộ phục vụ gồm có 01 người, đảm bảo phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

Mặt bằng giao dịch khang trang, đảm bảo xanh, sạch, đẹp

Thực hiện đúng thời gian đóng, mở cửa 08 giờ/ngày làm việc (8 giờ đến 16 giờ)

Tần suất thu gom bưu gửi: 1 lần/ngày làm việc

Tần suất phát bưu gửi: 1 lần/ngày làm việc

Kinh doanh dịch vụ bưu chính phổ cập và dịch vụ phát hành báo chí công ích, viễn thông, công nghệ thông tin, chi trả bảo hiểm xã hội…

Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông tại địa điểm nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 22/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ hai, xã có Internet đến ấp: Xã có 6/6 ấp đều có Internet, đạt tỷ lệ 100%. Chất lượng dịch vụ truy cập Internet đáp ứng tiêu chuẩn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet ADSL (Mã số QCVN 34/2011/BTTTT).

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet