67/67 Đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở tại TPHCM hoàn thành tổ chức Đại hội

Hồng Hiệp (SGGP)

Đến thời điểm này, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng bộ quận huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở tại TPHCM đã hoàn thành việc tiến hành Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tính đến thời điểm này, 67/67 đảng bộ quận huyện, cấp trên cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Qua tổng hợp nhanh kết quả đại hội đảng bộ quận huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở của Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cho thấy: Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý cho dự thảo văn kiện. Việc chuẩn bị đề án nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn cấp ủy viên, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Ban tổ chức Thành ủy TP. HCM cũng chỉ ra một trong những hạn chế cần rút kinh nghiệm đó là kết quả bầu cử ban chấp hành các đảng bộ quận huyện, cấp trên cơ sở vẫn còn một số nhân sự dự kiến trong danh sách bầu cử và cán bộ trẻ không trúng cử. Trong đó, cán bộ trẻ không trúng cử chủ yếu do chức danh đang đảm nhiệm là cấp phó hoặc mới đề bạt cấp trưởng, chưa đủ thời gian để khẳng định năng lực, uy tín.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet