7 hướng đi cho hoạt động thông tin đối ngoại

Bình Minh

Thẳng thắn nhìn nhận những bất cập trong hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN), Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết vẫn còn có nhiều đồng chí không biết mình nằm trong Ban Chỉ đạo TTĐN ở địa phương và không biết cần phải làm việc gì.

Phát biểu kết luận Hội nghị “Tập huấn công tác TTĐN và triển khai Nghị định về quản lý hoạt động TTĐN” chiều 4/11/2015 ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn một lần nữa nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc những mặt được và chưa được trong hoạt động TTĐN.

Theo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, “những năm qua, công tác TTĐN có chuyển biến trên nhiều mặt hoạt động. Chính công tác TTĐN đã góp phần quan trọng đẩy mạnh quá trình hội nhập của đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ; củng cố mở rộng quan hệ quốc tế, đẩy mạnh kinh tế thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài; khuyến khích, động viên đồng bào ở nước ngoài đóng góp vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước”.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng lưu ý: “Việc mới đây Chính phủ ban hành Nghị định 72 về quản lý hoạt động TTĐN có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện thêm hành lang pháp lý về TTĐN để giúp các địa phương, ban, Bộ, ngành và các cơ quan báo chí khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập trong hoạt động TTĐN. Từ đó triển khai những nội dung để nâng cao hiệu quả hoạt động TTĐN thời gian tới”.

Lạng Sơn tập huấn công tác tuyên truyền đối ngoại. Ảnh Báo Lạng Sơn

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị các Ban Tuyên giáo, Sở TT&TT, cơ quan báo chí ở các tỉnh, thành phố quan tâm, tập trung triển khai một số việc trọng tâm liên quan tới công tác TTĐN.

Một là, khẩn trương, tích cực nghiên cứu quán triệt đầy đủ, triển khai Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 72. Đặc biệt là tích cực góp ý để Bộ TT&TT hoàn thiện xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 72 và các văn bản khác để triển khai thực hiện Nghị định này một cách hiệu quả nhất, tốt nhất, đầy đủ nhất.

Hai là, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng triển khai công tác TTĐN. Lâu nay dù đã có sự phối hợp nhưng thực sự thì chưa làm tốt việc này. Ban Chỉ đạo TTĐN Trung ương cũng làm chưa tốt công tác phối hợp. Các địa phương chưa gắn kết với nhau, chưa có sự gắn kết giữa Trung ương với địa phương. Sự phối hợp của các cơ quan báo chí, Sở TT&TT, Ban Chỉ đạo TTĐN và Ban Tuyên giáo các cấp chưa tốt. Cần phải quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chỉ đạo về công tác TTĐN.

Ba là, kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ phụ trách TTĐN của các Bộ, ngành, các tỉnh thành phố. "Hiện các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã có Ban Chỉ đạo TTĐN rồi, nhưng còn mang tính hình thức. Vẫn có nhiều đồng chí không biết mình nằm trong Ban Chỉ đạo TTĐN ở địa phương, và không biết khi tham gia Ban Chỉ đạo TTĐN thì phải làm việc gì, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Bốn là, quan tâm nâng cao chất lượng các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án TTĐN, tăng số lượng các chương trình, đề án, dự án TTĐN thiết thực, hiệu quả. "Thực tế đã có nhiều kế hoạch, đề án TTĐN nhưng cũng đang còn rất hình thức, trên giấy tờ. Cần quan tâm hơn tới tính ứng dụng của các đề án, dự án TTĐN, thường xuyên đánh giá hiệu quả của các chương trình, dự án, đề án TTĐN, tránh chuyện hoạt động TTĐN chỉ để đối nội", Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khuyến nghị thêm.

Năm là, xây dựng, triển khai các chương trình, chiến dịch thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia với quy mô lớn trong nước và ngoài nước, xây dựng một số thương hiệu quốc gia điển hình, biểu tượng đặc trưng cho hệ thống giá trị tiêu biểu của người Việt Nam.

Sáu là, nâng cao chất lượng dự báo trong công tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ nhân quyền.. và những vấn đề, vụ việc nhạy cảm nảy sinh thu hút sự chú ý của dư luận. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa phương tiện, chú trọng áp dụng thành tựu mới nhất của CNTT để nâng cao hiệu quả TTĐN, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về TTĐN, sử dụng các mạng xã hội, diễn đàn trên Internet để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Bảy là, huy động mọi nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia hoạt động TTĐN.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet