7 nhiệm vụ của ngành TDTT để đưa Nghị quyết ĐH Đảng XII vào cuộc sống

Hải Luân

"Chương trình hành động của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng" được ban hành đã xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực TDTT.
Ảnh minh họa. Nguồn: Hà Nội mới

Với mục tiêu chung của Chương trình là quán triệt đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng đã được xác định tại văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xác định cụ thể các nhiệm vụ của từng lĩnh vực, trong đó lĩnh vực Thể dục thể thao có 7 nhiệm vụ cần đạt được:

Nhiệm vụ thứ nhất là đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 và các Chiến lược, quy hoạch phát triển TDTT đến năm 2020.

Nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục hoàn thiện thể chế về TDTT đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xu thế hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ thứ ba là mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào TDTT cho mọi người, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phấn đấu số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 33%; số gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt 25%; tỷ lệ học sinh tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa thường xuyên ở các cấp: tiểu học đạt 60%, trung học cơ sở đạt 70%, trung học phổ thông đạt 80%; tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đạt 85%.

Nhiệm vụ thứ 4 là phát triển thể thao thành tích cao, từng bước theo hướng chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo vận động viên; phấn đấu là một trong 3 nước có thành tích thể thao dẫn đầu SEA Games, từng bước tiếp cận thành tích của châu Á và thế giới ở một số nội dung Olympic, ASIAD mà nước ta có thế mạnh. Mục tiêu: Giữ vững vị trí là một trong 3 nước đứng đầu tại SEA Games 29 năm 2017, SEA Games 30 năm 2019, SEA Games 31 năm 2021; phấn đấu đạt 2-3 huy chương vàng tại ASIAD 18 năm 2018; phấn đấu có huy chương tại Thế vận hội Olympic 2016, phấn đấu có 25 vận động viên tham dự, giành 1-2 huy chương tại Thế vận hội Olympic 2020.

Nhiệm vụ thứ 5 là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện viên TDTT.

Nhiệm vụ thứ 6 là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về TDTT.

Nhiệm vụ thứ 7 là đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao; phát huy vai trò của Ủy ban Olympic Việt Nam và các Liên đoàn thể thao quốc gia.

Để đạt được các nhiệm vụ trên, Chương trình hành động cũng đề ra các giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, quy hoạch của Chính phủ về phát triển TDTT

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW (Khóa XI) của Bộ chính trị, các Chiến lược, quy hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2015-2020.

- Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

- Sửa đổi chính sách, chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên.

Thứ hai, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào TDTT cho mọi người

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong các đối tượng, địa bàn, gắn với triển khai phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” và phong trào “Xây dựng nông thôn mới”.

- Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học; xây dựng và triển khai chương trình phối hợp phát triển TDTT với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em.

- Vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp các nguồn lực để triển khai Đề án 641 (Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030).

Thứ ba, phát triển thể thao thành tích cao

- Đổi mới cơ chế tổ chức và quản lý thể thao thành tích cao ở các môn có đủ điều kiện theo hướng chuyên nghiệp, trong đó chú trọng đổi mới hệ thống thi đấu, quản lý vận động viên; hoàn thiện chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên.

- Phát triển lực lượng vận động viên và huấn luyện viên đỉnh cai, nâng cao thành tích các môn thể thao Olympic trọng điểm và một số môn thể thao nước ta có thế mạnh để tham dự, đạt thành tích cao ở SEA Games, ASIAD và Olympic.

- Từng bước hiện đại hóa các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia và các cơ sở nghiên cứu khoa học, y học TDTT; đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Sa-pa, tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức thành công Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm năm 2016, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 và chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 năm 2021.

- Tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động thể thao.

Thứ tư, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TDTT

- Kiện toàn và phát huy vai trò của Ủy ban Olympic và các Liên đoàn Thể thao quốc gia theo quy định tại điều lệ của Ủy ban và các liên đoàn. Tạo cơ chế thuận lợi phát triển các hội TDTT, các trung tâm, câu lạc bộ TDTT ngoài công lập và các doanh nghiệp tổ chức hoạt động TDTT.

- Nghiên cứu phát triển kinh tế thể thao; xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, dịch vụ TDTT; sử dụng có hiệu quả các công trình TDTT công lập.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet