8 tháng đầu năm, doanh thu du lịch lữ hành đạt 19,6 nghìn tỷ đồng

Diệu Thùy

Doanh thu du lịch lữ hành đạt 19,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% và giảm 1,2% .

Theo Tổng Cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 32,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,1% và tăng 11,3%. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, giảm 10,5% và tăng 12,8%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, giảm 3,2% và tăng 8,5%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng đạt 246,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng mức và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của Hà Nội tăng 2,4%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,2%.

Doanh thu du lịch lữ hành đạt 19,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% và giảm 1,2%.

Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng năm nay đạt 242,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng mức và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu của Hà Nội tăng 7,5%; Hải Dương tăng 10%; Quảng Ninh tăng 10,4%; Cần Thơ tăng 11%; Nam Định tăng 12,3%; Bình Thuận tăng 14,1%; thành Phố Hồ Chí Minh tăng 14,3%; Hà Tĩnh tăng 14,5%; Vĩnh phúc tăng 15,4%; Bắc Ninh tăng 16,9%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet