8 xã của Đồng Tháp được đồng ý xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015

N.K

Trước đó, Đồng Tháp đã có 20 xã đạt đủ 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo Trang thông tin điện tử Nông thôn mới Đồng Tháp, ngày 22/12, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM năm 2015. Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh; cùng lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh dự họp thống nhất bỏ phiếu xét công nhận cho 08 xã (Bình Thành, huyện Thanh Bình; Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh; Đốc Binh Kiều, Trường Xuân, huyện Tháp Mười; Phú Cường, huyện Tam Nông; An Khánh, Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành; Tân Thành, huyện Lai Vung) đạt chuẩn NTM năm 2015. Kết quả, đa số các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh bỏ phiếu đồng ý xét công nhận 08 xã đạt chuẩn NTM năm 2015. 

Trước đó, tính đến cuối tháng 11/2015, tỉnh Đồng Tháp đã huy động mọi nguồn lực hơn 5.000 tỷ đồng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn từ tín dụng hơn 3.000 tỷ đồng, còn lại là các nguồn lực từ vốn đầu tư trực tiếp Chương trình, vốn lồng ghép, vốn huy động từ doanh nghiệp và từ cộng đồng dân cư. Nhờ đó, đã có 20 xã đạt đủ 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet