83% ĐBQH biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Chính phủ

Hồng Chuyên

Sáng nay (19/6), Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). 83% Đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua.

Theo đó, có 433 đại biểu tham gia, chiếm 87,65%. Trong đó tán thành là 410 đại biểu, chiếm 83%; 6 đại biểu không tán thành chiếm 1,21%; 17 đại biểu không biểu quyết chiếm 3,44%.

Kết quả biểu quyết Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Nội dung thông qua, về tổ chức Chính phủ, không quy định cứng số lượng cũng như tên gọi các bộ, cơ quan ngang bộ trong Luật; không quy định “cứng” tỷ lệ nữ tham gia Chính phủ trong Luật. Một số thành viên Chính phủ đồng thời là đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, nội dung thông qua quy định, về quy định số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở quyết định số lượng thành viên Chính phủ, Quốc hội sẽ quyết định cụ thể số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet