8,3 triệu lượt khác đã đến Quảng Ninh năm 2016

PV

Nhận thức của nhân dân, doanh nghiệp và các cấp, các ngành, địa phương về du lịch đã có những thay đổi, chuyển biến và tác động rất mạnh mẽ đến hoạt động du lịch.

Năm 2016, ngành du lịch Quảng Ninh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Tổng lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh đạt 8,3 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là 3,5 triệu lượt; Doanh thu từ khách du lịch đạt trên 13.000 tỷ đồng. 

So với năm 2015, tổng lượng khách du lịch tăng 7%, doanh thu tăng 23%. Công tác quản lý nhà nước về du lịch đã được tăng cường và không ngừng đổi mới, đặc biệt là việc xây dựng chiến lược, định hướng, ban hành các chính sách quản lý, quy hoạch đã được chú trọng. Nhận thức của nhân dân, doanh nghiệp và các cấp, các ngành, địa phương về du lịch đã có những thay đổi, chuyển biến và tác động rất mạnh mẽ đến hoạt động du lịch. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cũng đã được quan tâm và đầu tư bằng nhiều nguồn lực trong và ngoài ngân sách thông qua việc thu hút một loạt các dự án đầu tư mới của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Công tác quảng bá xúc tiến, truyền thông trong lĩnh vực du lịch đã có những chuyển biến tích cực, đa dạng về mặt hình thức và quy mô, đảm bảo cho du khách và doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất về du lịch Quảng Ninh.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017 ngành du lịch Quảng Ninh trọng tâm giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch, phấn đấu đón 8,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 3,5 triệu lượt. Tổng doanh thu từ khách du lịch 13.000 tỷ đồng. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet