97,88% cử tri tỉnh Tây Ninh đã đi bầu cử

Nguyễn Cường

Thông tin trên được Ủy ban cầu cử tỉnh Tây Ninh công bố vào lúc 17h hôm nay 22/5. Theo đó toàn tỉnh có 887.076 cử tri đi bầu, chiếm tỷ lệ 97,88%.
Các cử tri theo đạo Cao Đài tại một điểm bầu cử.

Trong số 1 thành phố và 9 huyện thì huyện Trảng Bàng là huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất đạt 98,57%, trong khi Bến Cầu là huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất đạt 96,39%.

Trong kỳ bầu cử này tỉnh Tây Ninh có tổng số 906.311 cử tri trong đó huyện có đông cử tri nhất là Trảng Bàng với 126.987 người và thấp nhất là Bến Cầu với 51.626.

Số liệu thống kê chi tiết lượng người bầu cử tại các nơi thuộc tỉnh Tây Ninh.
Một cử tri lớn tuổi quan sát kỹ tiểu sử các ứng viên trước khi bỏ phiếu.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet