99,852 tỷ đồng điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số

NH

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí năm 2015 để thực hiện Đề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế- xã hội (KT-XH) của 53 dân tộc thiểu số.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 99,852 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (95,252 tỷ đồng), Ủy ban Dân tộc (4,6 tỷ đồng) từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện Đề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số nhằm hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet