Ai được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Hồng Chuyên (chọn đăng)

Câu hỏi: "Em sắp 17 tuổi, theo quy định thì em sẽ được đăng ký nghĩa vụ quân sự. Tòa soạn cho em hỏi, vậy có đối tượng nào không được đăng ký, đối tượng nào được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự?"- Nguyễn Văn Hòa (nguyenhoa12... @gmail.com)

Trả lời:

Bạn thân mến, theo Luật Nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Đăng ký nghĩa vụ quân sự là việc lập hồ sơ về nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên lên đường nhập ngũ
Một số đối tượng sau đây thì được Nhà nước miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự: Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật. 

Đặc biệt, có một số đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. Căn cứ vào Luật Nghĩa vụ quân sự có hiệu lực vào ngày 1/1/2016, tại Điều 13, đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự gồm: Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích; Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Người bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

 

 

Điều 13. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

b) Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này, công dân được đăng kýnghĩa vụ quân sự.

Điều 14. Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự

Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.

(Trích Luật Nghĩa vụ quân sự có hiệu lực vào ngày 1/1/2016)


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet