Ai là người có thẩm quyền phạt người hút thuốc lá

Khánh Ngọc

Theo quy định của pháp luật khi người hút thuốc lá, mua bán thuốc lá vi phạm Luật phòng chống tác hại thuốc lá có thể bị phạt hành chính và người có quyền ra quyết định phạt hành chính cũng được quy định rất rõ.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống tác hại của thuốc lá theo quy định của pháp luật gồm các chức danh: Chủ tịch UBND các cấp; Thanh tra Y tế; Quản lý thị trường; Công an nhân dân; Bộ đội biên phòng; Cảnh sát biển; Hải quan; Cơ quan thuế; Thanh tra tài chính; UBND các cấp có trách nhiệm trong xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tại điều 52, điểm 3 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định: Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương như sau:

Chủ tịch UBND cấp xã có quyền: Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 5 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị tương đương

Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền: Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 25 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị tương đương.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị tương đương.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet