An Giang: Bưu điện sẽ kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Bình Minh

Ngày 6/6/2017, UBND tỉnh An Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức ký thỏa thuận hợp tác nhằm sớm thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo thỏa thuận, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và người dân để lập kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng lưới bưu chính tại tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nâng cấp, mở rộng  mạng lưới điểm bưu điện văn hóa xã, cung ứng các dịch vụ tiện ích như tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích...

Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn (bên phải) tham gia lễ ký kết.

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện các TTHC, UBND tỉnh An Giang cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời tạo điều kiện cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai nâng cấp, mở rộng mạng lưới điểm phục vụ trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, UBND tỉnh An Giang và Bưu điện Việt Nam sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ phân phối - truyền thông. Cụ thể, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang xây dựng đề án, dự án phát triển các điểm phục vụ bưu chính, góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới .

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Quyết định số 45 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ra đời nhằm giảm thiểu tối đa mọi phiền hà và tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi của người dân khi làm thủ tục hành chính. Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ công chức có thêm thời gian vào công việc chuyên môn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương nghiên cứu các nội dung hợp tác phù hợp với chức năng quản lý của đơn vị mình để phối hợp với Bưu điện tỉnh An Giang có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác theo quy định của pháp luật.

Tỉnh cũng tạo điều kiện để Bưu điện Việt Nam kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong việc nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet