An Giang cần đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn để phát triển bền vững

PV

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị An Giang đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh và bền vững.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua của tỉnh An Giang là nông nghiệp vẫn khẳng định vai trò nền tảng, thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định trong bối cảnh khó khăn. Tại An Giang đã xuất hiện một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả bước đầu, được nông dân ủng hộ, như: Mô hình “cánh đồng lớn” trên lúa gạo; chuỗi giá trị rau màu, thủy sản... Chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Đại hội, sáng 21/10

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: An Giang là tỉnh có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh phía Tây Nam của Tổ quốc, là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. An Giang giàu tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp và thủy sản. Nhân dân An Giang giàu lòng yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, kiên cường trong kháng chiến chống ngoại xâm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân An Giang đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng (GDPR) hàng năm tăng trên 8,63%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Giáo dục và đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước được nâng cao. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực.

Quang cảnh Đại hội, sáng 21/10 (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Bên cạnh đó, An Giang cũng cần cần nhìn nhận rõ những hạn chế, thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội để tạo bước đột phá vươn lên. Trong đó, ông Đinh Thế Huynh đã chỉ đạo 5 nhóm giải pháp để An Giang chú trọng và triển khai trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả đề án liên kết vùng, phát triển sản xuất lúa gạo, phát huy lợi thế riêng có để chủ động hội nhập.

“Phát triển kinh tế-xã hội An Giang phải đặt trong tổng thể phát triển của cả nước và nhất là khu vực ĐBSCL. Tỉnh cần phối hợp với các địa phương trong vùng thực hiện có hiệu quả đề án liên kết; có giải phát khai thác có hiệu quả lợi thế các sản phẩm nông nghiệp khi Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một số Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Là tỉnh đứng thứ 6 về dân số cả nước, An Giang cần quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường an ninh, quốc phòng. Tỉnh cần quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt chương trình hợp tác với các tỉnh biên giới của Campuchia. Đảng bộ An Giang cần tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xác định đó là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet