An Giang công bố danh sách 73 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

T.H

Ngày 27/5 vừa qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang đã công bố kết quả cuộc bầu cử. Theo đó, An Giang đã có 73 đại biểu trúng cử HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách 73 Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

1. Bà Võ Thị Ánh Xuân

2. Ông Đỗ Tấn Kiết

3. Ông Trần Duy Thoại

4. Ông Nguyễn Văn Lượng

5. Ông Lê Xuân Quế

6. Ông Trần Anh Thư

7. Ông Võ Thiện Hảo

8. Bà Trần Thị Thanh Hương

9. Bà Lâm Ngọc Lan Vi

10. Ông Cao Xuân Bá

11. Ông Lâm Minh Hồng

12. Ông Lưu Vĩnh Nguyên

13. Bà Huỳnh Ánh Linh

14. Ông Lê Văn Nưng

15. Bà Trần Thị Ngọc Diễm

16. Ông Hồ Văn Hận

17. Ông Hồ Văn Răng

18. Ông Nguyễn Minh Thống

19. Ông Lê Tuấn Khanh

20. Ông Trần Thanh Nhã

21. Ông Hồ Chánh Giám

22. Ông Lê Thanh Dũng

23. Bà Trần Thị Thống Nhất

24. Ông Nguyễn Thiện Phú

25. Ông Phạm Hồng Phước

26. Ông Đinh Công Minh

27. Ông Đặng Văn Hập

28. Ông Ngô Hồng Yến

29. Ông Nguyễn Văn Tứ

30. Ông Hồ Văn Ên

31. Ông Phạm Văn Phong

32. Bà Nguyễn Thị Phương Lan

33. Ông Phan Thanh Tùng

34. Ông Men Pholly

35. Ông Phạm Văn Lèo

36. Ông Nguyễn Ngọc Trác

37. Ông Vương Bình Thạnh

38. Ông Nguyễn Thành Đô

39. Ông Quách Minh Dũng

40. Ông Đinh Văn Hiền

41. Ông Lê Thành Tân

42. Ông Phạm Trung Lương

43. Ông Huỳnh Thành Danh

44. Ông Trần Văn Thanh

45. Bà Nguyễn Thị Yến

46. Ông Nguyễn Ngọc Huynh

47. Ông Cao Quang Liêm

48. Ông Bùi Công Bằng

49. Ông Nguyễn Minh Hùng

50. Ông Huỳnh Quốc Thái

51. Ông Huỳnh Hữu Đức

52. Ông Nguyễn Thanh Bình

53. Ông Trương Hồng Sơn

54. Ông Nguyễn Đắc Tài

55. Ông Võ Anh Kiệt

56. Ông Trương Hoàng Trọng

57. Bà Nguyễn Thị Quyền

58. Ông Võ Nguyên Nam

59. Ông Lâm Phước Trung

60. Ông Nguyễn Văn Thạn

61. Ông Phạm Thành Minh

62. Ông Châu Văn Ly

63. Ông Trần Ngọc Bầu

64. Bà Nguyễn Thị Liêm

65. Ông Nguyễn Văn Ly

(Hòa Thượng Thích Huệ Tài)

66. Ông Trần Văn Gan

67. Ông Hồ Ngọc Trứ

68. Ông Nguyễn Trọng Thành

69. Ông Nguyễn Hữu Phước

70. Ông Nguyễn Văn Tám

(Nguyễn Văn Hoàng)

71. Ông Nguyễn Trường Sơn

72. Ông Huỳnh Hoàng Huy

73. Ông Võ Văn Thắng

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet