Trang 85
Hà Nội: Giao thông hỗn loạn vì... nắng nóng

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn vì... nắng nóng

Do không chịu được nhiệt độ trên dưới 40 độ khi ở ngoài trời nên nhiều người đã vượt đèn đỏ, chọn bóng râm để dừng... tránh cái nóng từ dưới mặt đường hắt lên.
Xem thêm trên infonet