Ảnh hưởng phong tục tập quán các DTTS khu vực MN phía Bắc tới hiệu quả XD NTM

H.Thanh

Ngày 6/12, Hội thảo khoa học "Ảnh hưởng của phong tục tập quán các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc đến hiệu quả xây dựng nông thôn mới" đã được tổ chức tại Hà Nội.

Đây là Hội thảo khoa học do Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc), Viện Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp tổ chức. 

Ảnh minh họa

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; Viện Dân tộc học; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT, Ban Dân tộc tỉnh Hà giang; Ban Chủ nhiệm đề tài cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ thực trạng, tác động của phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số (DTTS) đến hiệu quả xây dựng nông thôn mới.  

Các đề tài nghiên cứu được công bố tại thảo cho thấy có một số tiêu chí áp dụng cho khu vực miền núi phía Bắc còn có những tiêu chí chưa phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu tại Hội thảo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng nhấn mạnh đề tài “Ảnh hưởng của phong tục tập quán các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc đến hiệu quả xây dựng nông thôn mới” là một nội dung quan trọng nằm trong hệ thống các đề tài nghiên cứu của Chương trình NTM. Ban Chủ nhiệm đề tài cần nhận diện những yếu tố tích cực và tiêu cực của các phong tục tập quán các dân tộc để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các mâu thuẫn còn tồn tại. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đề nghị đề tài cần kế thừa, tổng hợp kết quả từ những công trình đã nghiên cứu trước đó, phân tích những tác động, ảnh hưởng của nó đến các tiêu chí của Chương trình NTM; qua đó đề xuất các giải pháp, ứng dụng để hướng dẫn người dân bảo tồn và phát huy những giá trị tích cực của các phong tục tập quán trong quá trình xây dựng NTM"

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet