Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát biển rắn rỏi như mềm lại và gần gũi khi bộ quân phục được khoác lên thân mình cô gái Việt duyên dáng. Bộ ảnh do người mẫu Thanh Vân thực hiện cùng cán bộ, chiến sĩ trên tàu cảnh sát biển 8003 tại Vùng cảnh sát biển 1Người mẫu: Nguyễn Thị Thanh Vân

Ảnh: Van Van

Hướng Minh