APEC thống nhất ra Tuyên bố Cần Thơ

Nguyễn Nam

Sau một tuần làm việc, ngày 25/8, đại diện 21 nền kinh tế APEC đã ra Tuyên bố Cần Thơ với các nội dung về Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, với các nội dung chính sau:
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Đối thoại chính sách cao cấp về tăng cường An ninh lương thực và Nông nghiệp bền vững thích ứng với Biến đổi khí hậu. Ảnh: Ban tổ chức

Các đại biểu nhấn mạnh rằng An ninh lương thực (ANLT) sẽ tiếp tục là một vấn đề quan trọng đối với cộng đồng quốc tế nói chung và  khu vực APEC nói riêng, cũng như vai trò quan trọng của nền kinh tế APEC trong chuỗi giá trị hiện nay về an ninh lương thực toàn cầu.

An ninh lương thực, đói nghèo, biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển bền vững có liên quan chặt chẽ và cần được giải quyết cùng nhau. Phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững có đóng góp đáng kể vào việc đạt được một loạt các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Do đó mối quan hệ an ninh lương thực - biến đổi khí hậu cần được giải quyết thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình khung nhiều năm của APEC về ANLT và BĐKH.

Các đại biểu cũng đồng ý hướng đến quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững, bởi các nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực đang phải chịu áp lực từ việc tiêu thụ quá mức, suy thoái đất, khan hiếm nước ngọt và mất đa dạng sinh học...

Cần tăng cường phối hợp hơn nữa, bao gồm cả hợp tác trong khu vực, để thúc đẩy việc sử dụng và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên đất, rừng, nước và biển, những nguồn tài nguyên rất quan trọng để đảm bảo cả an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

Cần phải tăng cường chính sách và hợp tác kỹ thuật nhằm cải thiện phương thức quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên đồng thời đảm bảo cung cấp lương thực lâu dài.

Đồng thời cần phát triển nông thôn - đô thị bền vững thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Khung chiến lược APEC về phát triển nông thôn - đô thị bền vững để tăng cường an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng. Phần lớn sản xuất nông nghiệp diễn ra ở các vùng nông thôn, là nơi có tỷ lệ người nghèo đói chiếm đa số.

Phát triển nông thôn cũng như quá trình đô thị hóa nhanh và những thay đổi về nhân khẩu học và khẩu phần ăn có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng.

Các nền kinh tế thành viên APEC cần thúc đẩy phát triển nông thôn một cách toàn diện, có khả năng thích ứng và phát triển kinh tế nông thôn, bao gồm nâng cao năng lực cho nông đân, các nhóm yếu thế như phụ nữ và dân tộc thiểu số, những hộ gia đình sản xuất nhỏ và các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp để đảm bảo sinh kế, giảm nghèo và cải thiện an ninh lương thực cho các cộng đồng nông dân và ngư dân.

Đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, kết nối nông thôn - đô thị tạo ra hệ thống lương thực đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của tất cả người tiêu dùng, đặc biệt là các nông hộ nhỏ và người nghèo thành thị.

Ngoài ra các nền kinh tế cần tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong nông nghiệp và thị trường lương thực ở khu vực: Thương mại và đầu tư trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và thủy sản là rất quan trọng đối với an ninh lương thực trong khu vực APEC và thế giới.

Các nền kinh tế hoan nghênh các nỗ lực chung trong việc thúc đẩy thương mại, công nghệ tiên tiến, tiếp cận thị trường lương thực và kết nối chuỗi cung ứng để giảm chi phí và cải thiện tính minh bạch của thị trường.

Cần có chính sách và môi trường pháp lý để thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực giao thông nông thôn, hậu cần kết nối, các cụm công nghiệp nông nghiệp và các dịch vụ khác để cải thiện nông nghiệp, chế biến thực phẩm và liên kết thị trường lương thực.

Các đại biểu cũng đề cập đến quản lý thất thoát và lãng phí lương thực, vì tổn thất sau thu hoạch và lãng phí lương thực vẫn là một thách thức lớn đòi hỏi các hành động tiếp theo, bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng cũng như thực hiện và chuyển giao công nghệ giữa các nền kinh tế thành viên APEC. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet