Australia hỗ trợ Việt Nam cải thiện đời sống phụ nữ, trẻ em gái DTTS

N. Huyền

Chính phủ Australia vừa công bố bản Chiến lược Bình đẳng giới đầu tiên cho Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, chiến lược này hỗ trợ toàn diện của Australia cho Việt Nam nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam, bao gồm cả đối tượng phụ nữ DTTS.
Phụ nữ dân tộc thiểu số cũng là  một trong ba mục tiêu của chương trình hợp tác phát triển của Australia tại Việt Nam cho giai đoạn 2015 – 2020.

Chiến lược này sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 bởi các cơ quan ngoại giao của Australia tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của tất cả các cơ quan của chính phủ Australia tại Việt Nam theo cách tiếp cận phối hợp toàn chính phủ.

Chiến lược này đưa ra các cam kết mang tính ưu tiên của Australia nhằm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam. Chiến lược sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai Chiến lược Bình đẳng Giới Quốc gia 2011 – 2020 và tập trung vào ba lĩnh vực chính nhằm giúp thu hẹp dần khoảng cách về giới tại Việt Nam gồm:

Nâng cao tiếng nói của phụ nữ trong việc ra quyết định và lãnh đạo; thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ; và  chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

“Bình đẳng giới là một ưu tiên trong chính sách xã hội của cả Việt Nam và Australia. Đầu tư cho lĩnh vực này là một lựa chọn khôn ngoan về kinh tế học”, Đại sứ Australia tại Việt Nam, ngài Craig Chittick, nhận xét. “Phụ nữ có những quan điểm, ưu tiên và thế mạnh đặc biệt từ kinh nghiệm của bản thân họ để đóng góp cho việc phát triển doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước. Đầu tư của Australia vào phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam sẽ góp phần quan trọng để giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mình”.

Thúc đẩy việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ, bao gồm cả phụ nữ dân tộc thiểu số là một trong ba mục tiêu của chương trình hợp tác phát triển của Australia tại Việt Nam cho giai đoạn 2015 – 2020. Với hơn 10 triệu đô la đầu tư vào các chương trình có liên quan đến vấn đề giới trong những năm gần đây, Australia đã luôn là một trong những nhà tài trợ lớn nhất trong lĩnh vực bình đẳng giới ở Việt Nam, và Chiến lược này sẽ là một sự đảm bảo những đóng góp tiếp theo vào lĩnh vực bình đẳng giới sẽ mang tính trọng tâm và có chủ đích.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet