Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được bầu làm Phó Chủ tịch nước

Tuấn Minh

Sáng nay (8/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch nước thay thế cho bà Nguyễn Thị Doan.

Sáng nay, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Vào đầu giờ buổi sáng, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếp đó, Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau đó, Quốc hội đã bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi kiểm phiếu, vào lúc 9 giờ sáng nay, ông Huỳnh Văn Tí, ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch nước.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh vừa được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Theo đó, Ban Kiểm phiếu phát ra 490 phiếu, thu về 490 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 489, số phiếu không hợp lệ là 1. Có 450 phiếu đồng ý bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch nước, bằng 91,09%.

Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch nước để các ĐBQH biểu quyết.

Theo Nghị quyết này, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ giữ chức vị Phó Chủ tịch nước ngay khi nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc Nghị quyết, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch nước với 470 đại biểu Quốc hội có mặt, trong đó 468 đại biểu tán thành, bằng 94,74%.

Trước đó, chiều ngày 7/4, sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình giới thiệu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước.

 

 Đặng Thị Ngọc Thịnh, sinh ngày 25/12/1959; Quê quán: xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên , Quảng Nam.

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng, Cử nhân khoa học Sử, Cử nhân Luật.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet