Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được giới thiệu làm Phó Chủ tịch nước

Tuấn Minh

Chiều nay (7/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình giới thiệu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng để Quốc hội bầu chức vụ Phó Chủ tịch nước.

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình giới thiệu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng vừa được giới thiệu để Quốc hội bầu vào vị trí Phó Chủ tịch nước.

Sau khi khái quát vài nét về nhân sự được giới thiệu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: "Trong quá trình công tác bà Đặng Thị Ngọc Thịnh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Đặng Thị Ngọc Thịnh, sinh ngày 25/12/1959; Quê quán: xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên , Quảng Nam.

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng, Cử nhân khoa học Sử, Cử nhân Luật.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.

Theo kế hoạch, sáng mai 7/4, Quốc hội sẽ bầu mới Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet